* aktualizace stránek ukončena *

Poznámky k sobotní škole

SŠ texty česky, slovensky, anglicky. SŠ na FB a FAF.
2018 - 3Q - Skutky apoštolské - ČEP + Greek.

poznámky delší

10.12.2017   

Kristus a zákon v listu Římanům

28.10.2017   

Ospravedlnění z víry v listu Římanům

3 Q 2017   

Evangelium v listu Galatským (na domovských stránkách)

01.02.2016   

Chronologie a paralelní porovnání vyjití Izraelců z Egypta a začátku působení Ježíše Krista


poznámky kratší

Na začátek pište datum ke kterému je příspěvek na den v úkolu. Odstavce se nezalamují.