Stránky - http://sobotniskola.unas.cz - 1) Poznámky k sobotní škole; 2) Poznámky z Bible;

Poznámky k sobotní škole

SŠ texty česky a slovensky. SŠ na FB a FAF.

poznámky delší

28.10.2017   

Ospravedlnění z víry v listu Římanům

3 Q 2017   

Evangelium v listu Galatským (na domovských stránkách)

01.02.2016   

Chronologie a paralelní porovnání vyjití Izraelců z Egypta a začátku působení Ježíše Krista


poznámky kratší
Datum na začátku pište na den v úkolu ke kterému je příspěvek.
Odstavce se nezalamují.


Poznámky z Bible

Bible - Český Ekumenický Překlad zde, další překlady zde.
Evangelium podle sepsání Lukáše - cz + gr.